• Author(s): Sourav Kumar Sahoo, Wu-Cheng Chi, Wei-Chung Han, Liwen Chen, Char-Shine Liu, and Yunshuen Wang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.09.11.01
 • Keywords: Gas hydrates, Taiwan, Penghu channel, BSR, Methane
Published in Geophysics
 • Author(s): Nuraddeen Usman, Khiruddin Abdullah, Mohd Nawawiand, and Amin Esmail Khalil
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.10.05.01
 • Keywords: Automatic data interpretation, Euler deconvolution, Structural index, Integrated filtering technique
Published in Geophysics
 • Author(s): Cristiano Fidani
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.10.06.01
 • Keywords: NOAA POES, Ionosphere, Earthquake, Forecasting probability
Published in Geophysics
 • Author(s): Fang Liu, Chupeng Yang, Xiaohong Chang, and Zewen Liao
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.07.31.01
 • Keywords: Northeastern South China Sea, Sediment source, The last glacial period, Paleoenvironment
Published in Geology
 • Author(s): Yu-Ming Lai, Mei-Fei Chu, Wen-Shan Chen, Wen-Yu Shao, Hao-Yang Lee, and Sun-Lin Chung
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.08.29.01
 • Keywords: Taiwan, Zircon, U-Pb geochronology, Hf isotope, Magma, Northern Luzon Arc
Published in Geology
 • Author(s): Shengyi Mao, Yongge Sun, Deqiang Zhang, Juxiu Liu, and Guoyi Zhou
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.10.06.03
 • Keywords: Phospholipid ester-linked fatty acids, Dinghushan Biosphere Reserve, Carbon accumulation
Published in Geology
 • Author(s): Ling-Ho Chung, Yuan-Hsi Lee, Wan-Ling Tsai, Kai-Shuan Shea, Louis S. Teng, Wei Lo, and Xi-Bin Tan
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.10.19.01
 • Keywords: Hsuehshan Range, Detrital U-Pb zircon dating, Hsitsun Formation, Szeleng Sandstone
Published in Geology
 • Author(s): Li Li, Su-Qin Wu, Xiao-Ming Wang, Ying Tian, Chang-Yong He, and Ke-Fei Zhang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.05.26.01
 • Keywords: Weighted-mean temperature, GNSS meteorology, Radiosonde data, Precipitable water vapour
Published in Atmospheric Science
 • Author(s): Seoung Soo Lee, Byung-Gon Kim, Hyoung-Gu Nam, Seong Soo Yum, Yong-Sang Choi, and Chang-Hoon Jung
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.08.18.01
 • Keywords: Heavy snowfalls in Korea, Surface fluxes, Cold-air advection
Published in Atmospheric Science
 • Author(s): Jia-Yuh Yu, Li-Peng Hsiao, and Ping-Gin Chiu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.09.27.01
 • Keywords: Tropical cyclone activity, Genesis potential index, Maximum potential intensity
Published in Atmospheric Science
 • Author(s): Huiyan Xu, Guoqing Zhai, and Xiaofan Li
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.10.11.01
 • Keywords: Convective and stratiform rainfall, Surface precipitation budget equation, Vertical velocity, Cloud microphysical budget, 3D WRF model
Published in Atmospheric Science
 • Author(s): Yen-Chang Chen, Ru-Huei Chen, Su-Pai Kao, and Ming-Yi Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.08.19.01
 • Keywords: Estuary, Hilbert Huang Transform, Hydrological Processes, Tidal Effect, Water Stages
Published in Hydrology
 • Author(s): Ji Yae Shin, Si Chen, Joo-Heon Lee, and Tae-Woong Kim
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.08.23.01
 • Keywords: Drought propagation, Standardized Precipitation Index, Palmer Hydrological Drought Index, Conditional probability
Published in Hydrology
 • Author(s): Ray-Shyan Wu and Shih Dong-Sin
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.10.26.01
 • Keywords: Climate change, Land cover change, WASH123D
Published in Hydrology