• Author(s): Shu-Kun Hsu, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Ching-Hui Tsai, Wen-Bin Doo, Song-Chuen Chen, Jing-Yi Lin, Yi-Ching Yeh, Hsueh-Fen Wang, and Cheng-Wei Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.04.01
 • Keywords: Gas seeps, Gas plume, Mud volcano, Gas hydrate, Submarine landslide
Published in Geophysics
 • Author(s): Hiroo Kanamori, Lingling Ye, Bor-Shouh Huang, Hsin-Hua Huang, Shiann-Jong Lee, Wen-Tzong Liang, Yen-Yu Lin, Kuo-Fong Ma, Yih-Min Wu, and Te-Yang Yeh
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.07.01
 • Keywords: 2016 Meinong earthquake, Directivity, Site response, S-wave pulse
Published in Geophysics
 • Author(s): Hong-Jia Chen, Chien-Chih Chen, Guy Ouillon, and Didier Sornette
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.11.01.01
 • Keywords: Earthquake precursors, Geoelectric field, Skewness, Kurtosis, Binary classification
Published in Geophysics
 • Author(s): Yi-Ying Wen and Chien-Chih Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.05.01
 • Keywords: 2016 Meinong Earthquake, Seismicity Variation, Potential Seismic-hazard Assessment
Published in Geophysics
 • Author(s): Hao Kuo-Chen, Kai-Xun Chen, Wei-Fang Sun, Chun-Wei Ho, Yuan-Hsi Lee, Zhuo-Kang Guan, Chu-Chun Kang, and Wen-Yen Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.01
 • Keywords: Meinong earthquake, ambient noise tomography, Gutingkeng Formation, dense seismic array
Published in Geophysics
 • Author(s): Ya-Ting Lee, Yu-Ju Wang, Chung-Han Chan, and Kuo-Fong Ma
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.12.28.02
 • Keywords: Ground Motion, PSHA, Seismic Hazard, Meinong Earthquake
Published in Geophysics
 • Author(s): Kun-Sung Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.01.06.01
 • Keywords: Chishan Fault, Potential Human Fatality, Ground Motion, ShakeMap, Southern Taiwan
Published in Geophysics
 • Author(s): Jeen-Hwa Wang, Kou-Cheng Chen, and Kao-Hao Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.01.25.01
 • Keywords: Multifractal dimension, earthquake sequence, epicenter, inter-event time, Morlet wavelet technique, dominant period
Published in Geophysics
 • Author(s): Yu-Wen Chang, Chin-Hsiung Loh, and Wen-Yu Jean
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.02.08.01
 • Keywords: Probabilistic Seismic Hazard Analysis, Time-dependent Model, Characteristic Earthquake, Renewal model, Poisson, Recurrence Interval
Published in Geophysics
 • Author(s): Strong Wen, Yu-Lien Yeh, Yi-Zen Chang, and Chieh-Hung Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.02.17.01
 • Keywords: The 2016 Meinong earthquake, Slip distribution, Stress inversion, Focal mechanism, Coulomb failure stress, Seismogenic process, Chishan Transfer Fault Zone
Published in Geophysics
 • Author(s): Shogo Komori, Mitsuru Utsugi, Tsuneomi Kagiyama, Shin Yoshikawa, Chang Hwa Chen, and Benjamin Fong Chao
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.02.20.01
 • Keywords: Tatun Volcano Group, VLF-MT, Resistivity, Geostatistics
Published in Geophysics
 • Author(s): Jann-Yenq Liu, Chieh-Hung Chen, Tsung-Yu Wu, Hsiao-Ching Chen, Katsumi Hattori, I-Ching Yang, Tom Bleier, Karl Kappler, Yaqin Xia, Weisheng Chen, and Zhengyan Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.05.01
 • Keywords: Co-seismic signature, Magnetometer, Geophone, Infrasound, QuakeFinder
Published in Geophysics
 • Author(s): Maryline Le Béon, Mong-Han Huang, John Suppe, Shiuh-Tsann Huang, Erwan Pathier, Wen-Jeng Huang, Chien-Liang Chen, Bénédicte Fruneau, Stéphane Baize, Kuo-En Ching, and Jyr-Ching Hu
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.20.02
 • Keywords: Active fault, Surface rupture, Coseismic deformation, Back-thrust, Fault-related folding, Balanced cross-sections, InSAR, aseismic slip, Triggered slip, Gutingkeng mudstone
Published in Geophysics
 • Author(s): Huan Xu, Jin-Hai Luo, Jia You, Yi-Fei Li, and Guan-Xu Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2017.03.14.01
 • Keywords: North China Craton, Liupanshan fault system, Paleoproterozoic, A-type granite, Helan aulacogen
Published in Geology
 • Author(s): Chia-Yen Chan, Zhen-Ting You, Ting-Ming Huang, Yi-Cheng Chen, and Fong-Zhi Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2016.03.29.01(EOF5)

 • Keywords: Collimator, Zernike polynomials, Finite element method, Supporting structure, Surface deformation, Wavefront aberration
Published in Space Science
 • Author(s): Chia-Yen Chan, Bo-Kai Huang, Ting-Ming Huang, Yi-Cheng Chen, and Fong-Zhi Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2016.03.29.02(EOF5)

 • Keywords: Mirror lightweighting, Taguchi method, Finite element analysis, Mass reduction ratio, Wavefront aberration, Space specification
Published in Space Science
 • Author(s): Jen-Chueh Kuo, Heng-Chuan Hung, Mei-Yi Yang, Chia-Ray Chen, and Jer Lin
 • DOI:

  10.3319/TAO.2016.04.17.01(EOF5)

 • Keywords: CTE, CFRP, RSI
Published in Space Science
 • Author(s): Ming-Ying Hsu, Shenq-Tsong Chang, and Ting-Ming Huang
 • DOI:

  10.3319/TAO.2016.06.17.01(EOF5)

 • Keywords: RSI, Radiometry, Radiance, ASH
Published in Space Science
 • Author(s): Jann-Yenq Liu and Chi-Kuang Chao
 • DOI:

  10.3319/TAO.2016.07.18.01(EOF5)

 • Keywords: Earthquake, Seismo-ionospheric precursor, ROCSAT-1/IEPI, FORMOSAT-5/AIP, Ion density, Ion velocity, TEC
Published in Space Science
 • Author(s): Jing Yang, Gaopeng Lu, Ningyu Liu, Mitsuteru Sato, Guili Feng, Yu Wang, and Jung-Kuang Chou
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.07.22.01
 • Keywords: Positive sprites, Two distinct lightning flashes, Thunderstorm structure, ELF magnetic field
Published in Space Science
Page 1 of 2