• Author(s): Jen-Hua Tai, George T. F. Wong, and Xiaoju Pan
  • DOI: 10.3319/TAO.2017.01.09.01
  • Keywords: Climatology, Mixed layer depth, South China Sea, Diurnal variations, Seasonal variations
Published in Oceanic Science
  • Author(s): Shu-Kun Hsu, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Ching-Hui Tsai, Wen-Bin Doo, Song-Chuen Chen, Jing-Yi Lin, Yi-Ching Yeh, Hsueh-Fen Wang, and Cheng-Wei Su
  • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.04.01
  • Keywords: Gas seeps, Gas plume, Mud volcano, Gas hydrate, Submarine landslide
Published in Geophysics
Page 3 of 3