Additional Info

 • Author(s): Hong-Jia Chen, Chien-Chih Chen, Guy Ouillon, and Didier Sornette
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.11.01.01
 • Keywords: Earthquake precursors, Geoelectric field, Skewness, Kurtosis, Binary classification

Additional Info

 • Author(s): Jyun-Long Lee and Wen-Cheng Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.26.01
 • Keywords: Climate change, Irrigation water requirement, Water shortages, Impact assessment

Additional Info

 • Author(s): Hiroo Kanamori, Lingling Ye, Bor-Shouh Huang, Hsin-Hua Huang, Shiann-Jong Lee, Wen-Tzong Liang, Yen-Yu Lin, Kuo-Fong Ma, Yih-Min Wu, and Te-Yang Yeh
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.07.01
 • Keywords: 2016 Meinong earthquake, Directivity, Site response, S-wave pulse

Additional Info

 • Author(s): Jau-Ming Chen, Pei-Hua Tan, Liang Wu, Jin-Shuen Liu, and Hui-Shan Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.04.02
 • Keywords: Tropical cyclone, Western North Pacific, South China Sea

Additional Info

 • Author(s): Shu-Kun Hsu, Shiao-Shan Lin, Shiou-Ya Wang, Ching-Hui Tsai, Wen-Bin Doo, Song-Chuen Chen, Jing-Yi Lin, Yi-Ching Yeh, Hsueh-Fen Wang, and Cheng-Wei Su
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.10.04.01
 • Keywords: Gas seeps, Gas plume, Mud volcano, Gas hydrate, Submarine landslide

Additional Info

 • Author(s): Chia-Hung Chen, Charles C. H. Lin, Jann-Yenq Liu, Tomoko Matsuo, and Wei-Han Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.30.01(EOF5)
 • Keywords: FS-5/AIP,ionospheric space weather,ionospheric data assimilation system
 • Citation: Chen, C. H., C. C. H. Lin, J. Y. Liu, T. Matsuo, and W. H. Chen, 2017: The impact of FORMOSAT-5/AIP observations on the ionospheric space weather. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 129-137, doi: 10.3319/TAO.2016.09.30.01(EOF5)

Additional Info

 • Author(s): Xiaolong Sun, Xueyun Si, Yang Xiang, and Dongying Liu
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.29.02
 • Keywords: Fault zone, Soil mercury gas, Concentrations, Influence factor

Additional Info

 • Author(s): You-Soon Chang and Shaoqing Zhang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.23.01
 • Keywords: Global ocean observing system, XBT, Argo, Data assimilation
 • Citation: Chang, Y. S. and S. Zhang, 2016: XBT effects on the global ocean state estimates using a coupled data assimilation system. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 27, 1019-1031, doi: 10.3319/TAO.2016.09.23.01

Additional Info

 • Author(s): Kang-Ming Peng, Rue-Ron Hsu, Han-Tzong Su, Alfred Chen, Jung-Kung Chou, Shu-Chun Chang, Yen-Jung Wu, Chien-Lun Hung, I-Ching Yang, and Sung-Hui Tsai
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.21.03
 • Keywords: ISUAL, TLEs, Columniform sprite, Triangulation

Additional Info

 • Author(s): M. Sato, T. Adachi, T. Ushio, T. Morimoto, M. Kikuchi, H. Kikuchi, M. Suzuki, A. Yamazaki, Y. Takahashi, R. Ishida, Y. Sakamoto, K. Yoshida, and Y. Hobara
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.21.02
 • Keywords: Sprite, Lightning, Nadir observations, JEM-GLIMS, ISS

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Olakunle Ogunjobi, Venkataraman Sivakumar, Judy Ann Elizabeth Stephenson, and Zolile Mtumela
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.19.01
 • Keywords: SuperDARN SANAE radar, PMSE, Mesosphere

Additional Info

 • Author(s): Zai-Wun Lin, Chi-Kuang Chao, Jann-Yenq Liu, Chien-Ming Huang, Yen-Hsyang Chu, Ching-Lun Su, Ya-Chih Mao, and Yeou-Shin Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.14.01(EOF5)
 • Keywords: AIP, FORMOSAT-5, IPEI, ROCSAT-1.
 • Citation: Lin, Z. W., C. K. Chao, J. Y. Liu, C. M. Huang, Y. H. Chu, C. L. Su, Y. C. Mao, and Y. S. Chang, 2017: Advanced Ionospheric Probe scientific mission onboard FORMOSAT-5 satellite. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 28, 99-110, doi: 10.3319/TAO.2016.09.14.01(EOF5)

Additional Info

 • Author(s): Minha Choi, Qiaozhen Mu, Hyunglok Kim, Kyotaek Hwang, and Jiwon Hur
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.13.01
 • Keywords: Vegetation variability, Soil moisture, Evapotranspiration, Hydrological variables, NDVI, Time lags

Additional Info

 • Author(s): Jeen-Hwa Wang, Kou-Cheng Chen, Peih-Lin Leu, and Chien-Hsin Chang
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.12.01
 • Keywords: Mainshock, Aftershock, Omori law, Correlation, ETAS model, Aftershock triggering, Dynamical modeling
 • Citation: Wang, J. H., K. C. Chen, P. L. Leu, and C. H. Chang, 2016: Studies on aftershocks in Taiwan: A review. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 27, 769-789, doi: 10.3319/TAO.2016.09.12.01

Additional Info

 • Author(s): Jau-Ming Chen, Pei-Hua Tan, Jin-Shuen Liu, and Yi-Jang Shiau
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.09.08.01
 • Keywords: Monsoon, Northern Indian Ocean, South China Sea, Shipping route

Additional Info

 • Author(s): S. C. Kenfack, K. F. Mkankam, G. Alory, Y. du Penhoat, N. M. Hounkonnou, D. A. Vondou, and G. B. Nfor
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.08.29.01
 • Keywords: PCA, NLPCA, SST, Tropical Ocean

Additional Info

 • Author(s): Min-Ruey Lu, Pei-Yu Chen, Cheng-Ling Kuo, Chien-Chung Chou, Bin-Xing Wu, Abe Shinsuke, Han-Tzong Su, Rue-Ron Hsu, Sheng-Hsiang Wang, Neng-Huei Lin, Lou-Chuang Lee
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.08.26.02
 • Keywords: Sprite, Spectroimager, Lightning

Additional Info

 • Author(s): Shu-Chun Chang, Rue-Ron Hsu, Han-Tzong Su, Alfred B. Chen, Cheng-Ling Kuo, Jung-Kung Chou, Yeng-Jung Wu, Kang-Ming Peng
 • DOI: 10.3319/TAO.2016.08.26.01
 • Keywords: Imager of Sprites and Upper Atmospheric Lightnings (ISUAL), Transient Luminous Events (TLEs), Far-ultraviolet Spectrophotometer, Elves