Published in Geophysics
 • Author(s): Kou-Cheng Chen, Bor-Shouh Huang, Kuo-Liang Wen, Hung-Chie Chiu, Yeong-Tein Yeh, Shih-Nan Cheng, Han-Yih Peng, Tao-Ming Chang, Tzay-Chyn Shin, Ruey-Chyuan Shih, Ching-Ren Lin
 • DOI:

  10.3319/TAO.1999.10.3.605(T)

 • Keywords:
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Jih-Hao Hung, David V. Wiltschko, Huang-Chi Lin, John B. Hickman, Peng Fang, Yehuda Bock
 • DOI:

  10.3319/TAO.1999.10.3.543(T)

 • Keywords:
Published in Geology
Published in Atmospheric Science
 • Author(s): Garry M. Estep, James L. Horwitz, Yi-Jiun Su, Phil G. Richards, Gordon R. Wilson , David G. Brown
 • DOI:

  10.3319/TAO.1999.10.3.491(A)

 • Keywords:
Published in Space Science