• Author(s): Chung-Pai Chang, Kun-Shan Chen, Chin-Tien Wang, Jiun-Yee Yen, Tsui-Yu Chang and Chi-Wen Lin
 • DOI:

  10.3319/TAO.2004.15.3.523(EP)

 • Keywords:
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Friedemann T. Freund, Akihiro Takeuchi, Bobby W. S. Lau, Rachel Post, John Keefner, Joshua Mellon, and Akthem Al-Manaseer
 • DOI:

  10.3319/TAO.2004.15.3.437(EP)

 • Keywords:
Published in Geophysics
 • Author(s): Yi-Ben Tsai, Jann-Yenq Liu, Kuo-Fong Ma, Horng-Yuan Yen, Kun-Shan Chen, Yuh-Ing Chen, and Chien-Ping Lee
 • DOI:

  10.3319/TAO.2004.15.3.545(EP)

 • Keywords:
Published in Geophysics
 • Author(s): Masashi Kamogawa, Jann-Yenq Liu, Hironobu Fujiwara, Yu-Jung Chuo, Yi-Ben Tsai, Katsumi Hattori, Toshiyasu Nagao, Seiya Uyeda, and Yoshi-Hiko Ohtsuki
 • DOI:

  10.3319/TAO.2004.15.3.397(EP)

 • Keywords:
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
© 1990-2033 Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences (TAO). All rights reserved.

Published by The Chinese Geoscience Union