Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
 • Author(s): Jen-Ping Chen, Zifa Wang, Chea-Yuan Young, Fujung Tsai, I-Chun Tsai, Guan-Jyh Wang, Wei-Chun Shieh, Hsiao-Wen Lin, Jing-Yun Huang, and Ming-Jeh Lu
 • DOI:

  10.3319/TAO.2004.15.5.949(ADSE)

 • Keywords:
Published in Atmospheric Science
 • Author(s): Chung-Shin Yuan, Cheng-Chung Sau, Ming-Chung Chen, Ming-Ho Huang, Su-Wen Chang, Yat-Chen Lin, and Chang-Gai Lee
 • DOI:

  10.3319/TAO.2004.15.5.857(ADSE)

 • Keywords:
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
 • Author(s): Shih-Chun Candice Lung, Chun-Hu Liu, Shu-Yung Huang, Tzu-Ju Lin, Charles C. K. Chou, and Shaw Chen Liu
 • DOI:

  10.3319/TAO.2004.15.5.901(ADSE)

 • Keywords:
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
© 1990-2033 Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences (TAO). All rights reserved.

Published by The Chinese Geoscience Union