• Author(s): Mingguo Ma, Xiaoli Hu, Jianhua Wang, and Jian Zhou
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.01.06.01(EOSI)
 • Keywords: Ecological remote sensing, Hydrological remote sensing, Heihe River Basin, Vegetation cover change
Published in Geology
 • Author(s): Yuei-An Liou, Hsiao-Lan Liu, Tai-Sheng Wang, and Chin-Hung Chou
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.01(EOSI)
 • Keywords: Ponds, Water resource, Remote sensing technology, Water body changes
Published in Geology
Published in Geology
Published in Geology
 • Author(s): N. Peter Benny, K. Rayaroth Mridula, Mohd Razali Mahmud, Sahrum Ses, and Kamaludin Mohd Omar
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.04(EOSI)
 • Keywords: South China Sea, Satellite altimetry, Kuroshio Current, Surface drifter, Surface circulation
Published in Geology
 • Author(s): Ming-An Lee, Yi-Chun Kuo, Jui-Wen Chan, Yu-Kai Chen, and Sheng-Yuan Teng
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.03(EOSI)
 • Keywords: Sea surface temperature, El Niño and Southern Oscillation (ENSO), Taiwan Strait, Climate change
Published in Geology
 • Author(s): Jie Dou, Uttam Paudel, Takashi Oguchi, Shoichiro Uchiyama, and Yuichi S. Hayakawa
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.07(EOSI)
 • Keywords: Airborne Lidar DEM, Shallow and deep-seated landslide, Differentiation, SVMs
Published in Geology
 • Author(s): Chen-Chih Lin, Chung-Ru Ho, Yu-Hsin Cheng, and Shin-Jye Liang
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.06(EOSI)
 • Keywords: Flooding, Sea-level rise, Tuvalu, Warm water
Published in Geology
 • Author(s): Chun-Hsiang Kuo, Kuo-Liang Wen, Che-Min Lin, Strong Wen, and Jyun-Yan Huang
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.05(EOSI)
 • Keywords: Ambient noise, Dominant frequency, EGDT, HVSR, Vs30
Published in Geology
 • Author(s): Kuan-Tsung Chang, Feng-Chi Yu, Yi Chang, Jin-Tsong Hwang, Jin-King Liu, Wei-Chen Hsu, and Peter Tian-Yuan Shih
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.02(EOSI)
 • Keywords: Land cover, Classification, Geomorphometric, Waveform, Texture
Published in Geology