• Author(s): Lun-Tao Tong, Shoung Ouyang, Tai-Rong Guo, Ching-Ray Lee, Kou-Hsin Hu, Chun-Li Lee, and Chun-Jao Wang
 • DOI: 10.3319/TAO.2008.19.4.413(T)
 • Keywords: Chingshui geothermal field, Geothermal reservoir, Gravity, Magnetic, Magnetotellurics, Well log
 • Citation: Tong, L. T., S. Ouyang, T. R. Guo, C. R. Lee, K. H. Hu, C. L. Lee, and C. J. Wang, 2008: Insight into the geothermal structure in Chingshui, Ilan, Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 19, 413-424, doi: 10.3319/TAO.2008.19.4.413(T)
Published in Geophysics
 • Author(s): Yih-Hsiung Yeh, Horng-Yuan Yen, Kou-Cheng Chen, Jer-Ming Chiu, Cheng-Horng Lin, Wen-Tzong Liang, Bor-Shouh Huang, Ching-Ren Lin, Tsai-Yuan Hou
 • DOI:

  10.3319/TAO.1997.8.3.329(T)

Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Chieh-Hou Yang, Lun-Tao Tong
 • DOI:

  10.3319/TAO.1996.7.1.1(T)

 • Keywords: DC Resistivity, Terrain Conductivity Method, Groundwater
Published in Geophysics
 • Author(s): Horng-Yuan Yen, Wen-Tzong Liang, Ban-Yuan Kuo, Yih-Hsiung Yeh, Char-Shuan Liu, Donald Reed, Neil Lundberg, Fu-Chen Su, Hou-Sheng Chung
 • DOI:

  10.3319/TAO.1995.6.2.233(T)

Published in Geophysics