• Author(s): Mingguo Ma, Xiaoli Hu, Jianhua Wang, and Jian Zhou
  • DOI: 10.3319/TAO.2014.01.06.01(EOSI)
  • Keywords: Ecological remote sensing, Hydrological remote sensing, Heihe River Basin, Vegetation cover change
Published in Geology
  • Author(s): Yuei-An Liou, Hsiao-Lan Liu, Tai-Sheng Wang, and Chin-Hung Chou
  • DOI: 10.3319/TAO.2014.12.02.01(EOSI)
  • Keywords: Ponds, Water resource, Remote sensing technology, Water body changes
Published in Geology
  • Author(s): Chien-Ying Wang, Chien-Li Li, Fu-Chen Su, Ming-Tar Leu, Ming-Shan Wu, Shao-Huei Lai, Chir-Cherng Chern
  • DOI:

    10.3319/TAO.2002.13.3.211(CCE)

Published in Geology
Published in Geology
Published in Geology
Published in Geology
Published in Geology
Published in Geology