• Author(s): Chengsung Wang, Chih-Ping Huang, Lei-Yui Ke, Wen-Ju Chien, Su-Kun Hsu, Chun-Tien Shyu, Win-Bin Cheng, Chao-Shing Lee, Louis S. Teng
 • DOI:

  10.3319/TAO.2002.13.3.339(CCE)

Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Friedemann T. Freund, Akihiro Takeuchi, Bobby W. S. Lau, Rachel Post, John Keefner, Joshua Mellon, and Akthem Al-Manaseer
 • DOI:

  10.3319/TAO.2004.15.3.437(EP)

Published in Geophysics
 • Author(s): Shu-Kun Hsu, Char-Shine Liu, Chuen-Tien Shyu, Shao-Yung Liu, Jean-Claude Sibuet, Serge Lallemand, Chengsung Wang, Donald Reed
 • DOI:

  10.3319/TAO.1998.9.3.509(TAICRUST)

Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
Published in Geophysics
 • Author(s): Guan Le, James A. Slavin, and Robert F. Pfaff
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.08.19.02(GRT)
 • Keywords: Geomagnetism, Solar wind-magnetosphere interaction, Ionospheric currents, Magnetospheric currents
Published in Geophysics
Published in Geophysics