Additional Info

Additional Info

 • Author(s): H.C.Yeh,S.Y.Su,Y.C.Yeh, J.M.Wu,R.A.Heelis,B.J.Holt
 • DOI:

  10.3319/TAO.1999.10.S.19(ROCSAT)

 • Keywords: ROCSAT-1, Ionospheric Plasma and Electrodynamics Instrument (IPEI)

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Hsien-Wen Li,Chung-Ru Ho,Nan-Jung Kuo,Chun-Te Chen,Tien-Shi Fang,Wei-Peng Tsai,Tsan-Ming Lin,Wen-Chen Su,Leny-Hwa Leu,Wei-Kang Hu,Hong-Ann Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.1999.10.S.85(ROCSAT)

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Nguyen Thi Kim Thoa, Ha Duyen Chau, Trong Quang Hao, Pham Van Tri, Vo Thanh Son, Luong Van Truong, Vu Hong Nam
 • DOI:

  10.3319/TAO.1997.8.2.155(ASEE)

Additional Info

 • Author(s): K.C.Yeh, D.C.Yu, K.H.Lin, C.H.Liu, C.R.Huang, W.H.Tsai, J.Y.Liu, J.S.Xu, Kiyoshi lgarashi, Chufu Xu, W.-X.Wang
 • DOI:

  10.3319/TAO.1997.8.2.165(ASEE)