Published in Geology
Published in Geology
 • Author(s): Kou-Cheng Chen, Bor-Shouh Huang, Win-Gee Huang, Jeen-Hwa Wang, Kwang-Hee Kim, Shiann-Jong Lee, Ya-Chuan Lai, Shuhjong Tsao, and Chi-Hsuan Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2010.01.25.01(TH)
 • Keywords: Taipei basin Seismicity Blind normal fault
 • Citation: Chen, K. C., B. S. Huang, W. G. Huang, J. H. Wang, K. H. Kim, S. J. Lee, Y. C. Lai, S. Tsao, and C. H. Chen, 2010: A blind normal fault beneath the Taipei basin in northern Taiwan. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 21, 495-502, doi: 10.3319/TAO.2010.01.25.01(TH)
Published in Geology
Published in Geology
 • Author(s): Bor-Shouh Huang, Yi-Ling Huang, Shiann-Jong Lee, Chi-Hsuan Chen, Kou-Cheng Chen, Win-Gee Huang, and Shuhjong Tsao
 • DOI: 10.3319/TAO.2009.11.17.02(TH)
 • Keywords: Strong motion Seismic array Basin amplification
 • Citation: Huang, B. S., Y. L. Huang, S. J. Lee, C. H. Chen, K. C. Chen, W. G. Huang, and S. Tsao, 2010: Array observations for long-period basin ground motions in the Taipei region during the M 7.1 eastern Taiwan offshore earthquake of 31 March 2002. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 21, 477-484, doi: 10.3319/TAO.2009.11.17.02(TH)
Published in Geology
Published in Geology
 • Author(s): Chung-Pai Chang, Jiun-Yee Yen, Andrew Hooper, Fong-Min Chou, Yi-An Chen, Chin-Shyong Hou, Wei-Chia Hung, and Ming-Sheng Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2009.11.20.01(TH)
 • Keywords: DInSAR PSInSAR ERS ENVISAT Surface deformation Taipei basin Northern Taiwan
 • Citation: Chang, C. P., J. Y. Yen, A. Hooper, F. M. Chou, Y. A. Chen, C. S. Hou, W. C. Hung, and M. S. Lin, 2010: Monitoring of surface deformation in northern Taiwan using DInSAR and PSInSAR techniques. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 21, 447-461, doi: 10.3319/TAO.2009.11.20.01(TH)
Published in Geology
Published in Geology
Published in Geology
 • Author(s): Yu-Chang Chan, Sheng-Rong Song, and Shuhjong Tsao
 • DOI: 10.3319/TAO.2009.11.10.01(TH)
 • Keywords:
 • Citation: Chan, Y. C., S. R. Song, and S. Tsao, 2010: Preface to the special issue on potential geohazards of the Taipei Metropolitan Area. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 21, I-III, doi: 10.3319/TAO.2009.11.10.01(TH)
Published in Geology
Published in Geology
Published in Geology