Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Jiin-Shuh Jean, Tzen-Yuh Chiang, Kuo-Yen Wei, Wei-Teh Jiang, Chia-Chuan Liu, and Yen-Ping Tsai
 • DOI:

  10.3319/TAO.2005.16.1.113(OT)

 • Keywords:

Additional Info

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Wen-Chen Chou, David Der-Duen Sheu, Chen-Tung Arthur Chen, Shu-Lun Wang, and Chun-Mao Tseng
 • DOI:

  10.3319/TAO.2005.16.2.445(O)

 • Keywords:

Additional Info

Additional Info

 • Author(s): Ole Andersen, Philippa Berry, Jennifer Freeman, Frank G. Lemoine, S. Lutsckhe, Flemming Jakobsen, and Michael Butts
 • DOI: 10.3319/TAO.2008.19.1-2.47(SA)
 • Keywords: Altimetry Grace River level Ground water
 • Citation: Andersen, O., P. Berry, J. Freeman, F. G. Lemoine, S. Lutsckhe, F. Jakobsen, and M. Butts, 2008: Satellite altimetry and GRACE gravimetry for studies of annual water storage variations in Bangladesh. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 19, 47-52, doi: 10.3319/TAO.2008.19.1-2.47(SA)

Additional Info

 • Author(s): Kai-Chien Cheng, Chung-Yen Kuo, C. K. Shum, Xutong Niu, Rongxing Li, and Keith W. Bedford
 • DOI: 10.3319/TAO.2008.19.1-2.53(SA)
 • Keywords: Satellite altimetry GPS buoy Water level gauges Geoid
 • Citation: Cheng, K. C., C. Y. Kuo, C. K. Shum, X. Niu, R. Li, and K. W. Bedford, 2008: Accurate linking of Lake Erie water level with shoreline datum using GPS buoy and satellite altimetry. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 19, 53-62, doi: 10.3319/TAO.2008.19.1-2.53(SA)

Additional Info

Additional Info