Additional Info

 • Author(s): Yonghang Xu, Qinqin Sun, Liang Yi, Xijie Yin, Aijun Wang, Yunhai Li, and Jian Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.02.18.01(TT)
 • Keywords: Detrital zircon, U-Pb age, Hf isotope, Provenance, Crustal evolution, Cathaysia Block

Additional Info

 • Author(s): Su-Jung Chou, Jing-Guo Zhang, Yun-Ao He, Ying-San Liou, Yang-Fang Chen, Han-Yu Shih, James K. W. Lee, George S. Burr, Way-Fan Lien, Mao-Hua Teng, and Ching-Hua Lo
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.02.21.01(TT)
 • Keywords: Carborundum, Jade, China

Additional Info

 • Author(s): Chih-Hsiang Yeh, Yu-Chang Chan, Kuo-Jen Chang, Ming-Lang Lin, and Yu-Chung Hsieh
 • DOI: 10.3319/TAO.2014.07.02.01(TT)
 • Keywords: Mapping of sedimentary terrain, LiDAR-derived strike and dip of bedding, Airborne LiDAR application, 3D image interpretation

Additional Info

 • Author(s): Chung-Yen Kao, Eason Hong, Ho-Shing Yu, and Sam Wong
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.09.11.01(TT)
 • Keywords: Taiwan, Foreland basin, Piggyback basin

Additional Info

 • Author(s): Mohammad Bagherbandi and Robert Tenzer
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.09.17.02(TT)
 • Keywords: Geoid-to-quasigeoid correction, Global geopotential models

Additional Info

 • Author(s): Nobuhisa Matta, Yoko Ota, Wen-Shan Chen, Yuka Nishikawa, Masataka Ando, and Ling-Ho Chung
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.09.14.01(TT)
 • Keywords: Tsunami boulder, Radiocarbon age, Southeastern coast of Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Ying Li, Jianguo Du, Xin Wang, Xiaocheng Zhou, Chao Xie, and Yueju Cui
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.11.26.01(TT)
 • Keywords: Soil gas, Geochemistry, Fault activity, The Tangshan area

Additional Info

 • Author(s): Liangcheng Tan, Haiwei Zhang, Shijiang Qin, and Zhisheng An
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.12.27.01(TT)
 • Keywords: Stalagmite, Carbon isotopes, Climate, Anthropogenic impact

Additional Info

 • Author(s): Ting-Wen Cheng, Pei-Ling Wang, Sheng-Rong Song, and Li-Hung Lin
 • DOI: 10.3319/TAO.2013.01.11.01(TT)
 • Keywords: Tatun Volcano Group, Hot spring, Archaeal community, Oxygen affinity

Additional Info

 • Author(s): Zhi-Cheng Lin, Andrew Tien-Shun Lin, Shun-Wen Yu, Tai-Ping Liao, and Gui-Wen Xu
 • DOI: 10.3319/TAO.2013.03.11.01(TT)
 • Keywords: Carpolithes, Fossil seed, Testa, Miocene, Shihti Formation

Additional Info

 • Author(s): Chih-Wei Chien, Chi-Yue Huang, Hong-Chun Lee, and Kenn-Ming Yang
 • DOI: 10.3319/TAO.2013.07.05.01(TT)
 • Keywords: Cold seep, Authigenic carbonate, Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Chunyan Song, Jian Wang, Xiugen Fu, and Li He
 • DOI: 10.3319/TAO.2013.07.05.02(TT)
 • Keywords: Exhumation history, Cooling event, Fission track, Qiangtang block, Tibetan Plateau

Additional Info

 • Author(s): Horng-Yue Chen, Jian-Cheng Lee, Hsin Tung, Shui-Beih Yu, Ya-Ju Hsu, and Hungkyu Lee
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.02.29.01(TT)
 • Keywords: Precise leveling, GPS, Interseismic vertical velocity, Longitudinal Valley, Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Florian B. Hua, Keng-Chih Liang, Jennifer Kung, Wei-Ling Hsu, and Yanbin Wang
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.05.07.01(TT)
 • Keywords: High pressure, High pressure multi-anvil apparatus, Solid earth, Pressure calibration

Additional Info

 • Author(s): Kuo-Lung Wang, Yi-Ming Lo, Sun-Lin Chung, Ching-Hua Lo, Shu-Kun Hsu, Huai-Jen Yang, and Ryuichi Shinjo
 • DOI: 10.3319/TAO.2012.07.06.01(TT)
 • Keywords: Miocene, Dredged basalts, Geochemistry, South China Sea spreading, Taiwan, Eurasian continental margin

Additional Info

 • Author(s): Ping-Yu Chang, Shu-Kai Chang, Hsing-Chang Liu, and Shih Chung Wang
 • DOI:

  10.3319/TAO.2010.06.21.01(TT)

 • Keywords: ERT, Resistivity, Mud volcano

Additional Info

 • Author(s): Kung-Suan Ho, Yan Liu, Ju-Chin Chen, Chen-Feng You , and Huai-Jen Yang
 • DOI:

  10.3319/TAO.2010.06.28.01(TT)

 • Keywords: K-Ar dating, Sr-Nd-Pb isotope, Petrogenesis, Cenozoic Jining basalts, Western North China Craton

Additional Info

 • Author(s): Jiun-Yee Yen, Chih-Heng Lu, Chung-Pai Chang, Andrew John Hooper, Yo-Ho Chang, Wen-Tzong Liang, Tsui-Yu Chang, Ming-Sheng Lin, and Kun-Shan Chen
 • DOI: 10.3319/TAO.2010.10.25.01(TT)
 • Keywords: Persistent scatterer, InSAR, Longitudinal Valley, Hualien, Milun Fault

Additional Info

 • Author(s): Feng Wu, Steven Sai Hang Ho, Qianli Sun, and Simon Ho Sai Ip
 • DOI: 10.3319/TAO.2010.11.19.01(TT)
 • Keywords: Stable lead isotope, Size fractions, Provenance, Chinese Loess Plateau

Additional Info

 • Author(s): Piyaphong Chenrai, Jayson Meyers, and Punya Charusiri
 • DOI: 10.3319/TAO.2011.03.30.01(TT)
 • Keywords: Sub-audio magnetics, SAM, Gold, Comet Mine