Additional Info

 • Author(s): Tso-Ren Wu, Po-Fei Chen, Wu-Ting Tsai, and Guan-Yu Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.6.705(PT)

 • Keywords: Taiwan tsunami, Numerical simulation, COMCOT, Fault model, Edge wave, Epicenter, Submarine communication cable

Additional Info

 • Author(s): Emmy T. Y. Chang, Shu-Kun Hsu, and Chao-Shing Lee
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.6.717(PT)

 • Keywords: Manila trench, OBS, Subduction, Continental-oceanic transition, Earthquake location, Focal mechanism solution

Additional Info

 • Author(s): Yen-Che Liao, Shu-Kun Hsu, Chien-Hsing Chang, Wen-Bin Doo, Mei-Yi Ho, Chung-Liang Lo, and Chao-Shing Lee
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.6.729(PT)

 • Keywords: Slab bending, Pingtung earthquake, Tectonics, Tomography, Taiwan

Additional Info

 • Author(s): Yi-Hsuan Wu, Chien-Chih Chen, and John B. Rundle
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.6.743(PT)

 • Keywords: Pattern informatics, Seismicity changes, Precursory phenomena, Pingtung offshore doublet

Additional Info

 • Author(s): Jann-Yenq Liu, Sen-Wen Chen, Yao-Chun Chen, Horng-Yuan Yen, Chung-Pai Chang, Wen-Yen Chang, Lung-Chih Tsai, Chia-Hung Chen, and Wen-Hsi Yang
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.6.751(PT)

 • Keywords: Seismo-ionospheric precursor, Ionosphere, Total electron content, NmF2, Doppler sounding system

Additional Info

 • Author(s): Win-Gee Huang, Bor-Shouh Huang, Kou-Cheng Chen, Chun-Chi Liu, Chin-Ren Lin, Shu-Hjong Tsao, Yu-Chung Hsieh, and Chi-Hsuan Chen
 • DOI:

  10.3319/TAO.2008.19.6.761(PT)

 • Keywords: Broadband downhole seismic network, Taipei Basin, Pingtung earthquake doublet

Additional Info

 • Author(s): Strong Wen, Wen-Yen Chang,Chau-Huei Chen1
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.1.1(T)

 • Keywords: Basin effect, Basin structure, Numerical wave propagation

Additional Info

 • Author(s): Chow-Son Chen, Chien-Chih Chen, Chih-Wen Chiang, Hun-Lun Shu, Wei-Hsuan Chiu, Martyn J. Unsworth, and Edward Bertrand
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.1.19(T)

 • Keywords: Magnetotelluric method, Crustal electrical conductor, Crustal fluid, Taiwan orogeny, Constrained inversion

Additional Info

 • Author(s): Sung Bum Yoon, Chae Ho Lim, and Junwoo Choi
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.1.31(T)

 • Keywords: Tsunamis, Boussinesq equations, Dispersion-correction, Finite difference

Additional Info

 • Author(s): Yoko Ota, Masanobu Shishikura, Kiyoshi Ichikawa, Mitsuhisa Watanabe, Makoto Yanagida, Takenobu Tanaka, Hiroshi Sawa, Masaru Yamaguchi, Yuan-Hsi Lee, Shih-Ting Lu, Tung-Sheng Shih, and Sakiko Amagasa
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.1.55(T)

 • Keywords: Chelungpu fault, Fengyuan site, Trenching, Low-angle reverse fault, Shortening, Timing of penultimate faulting, Paleoseismology, Earthquake history

Additional Info

 • Author(s): Chien-Ying Wang, Chien-Li Lee, Ming-Chiun Wu, and Mang-Long Ger
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.2.129(TCDP)

 • Keywords: Chi-Chi earthquake, Chelungpu fault, Reflection seismics, TCDP

Additional Info

 • Author(s): Kenn-Ming Yang, Shiuh-Tsann Huang1, Jong-Chang Wu1, 2, Hsin-Hsiu Ting1,Wen-Wei Mei , Min Lee , Hsiang-Horng Hsu , and Chang-Jie Lee
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.2.143(TCDP)

 • Keywords: Structural geology, Chelungpu thrust, 3D geometry

Additional Info

 • Author(s): Angela J. Isaacs, James P. Evans, Sheng-Rong Song , and Peter T. Kolesar
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.2.183(TCDP)

 • Keywords: Composition, Structure, Geochemistry, Mineralogy

Additional Info

 • Author(s): Jong-Chang Wu, Shiuh-Tsann Huang, Ming-Huei Wang1, Chin-Chun Tsai1, Wen-Wei Mei1,Jih-Hao Hung , Tung- Yi Lee , Kenn-Ming Yang , and Kun-Fa Lee
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.2.295(TCDP)

 • Keywords: Nannofossil analysis, Biostratigraphy, Chelungpu fault, Taichung area

Additional Info

 • Author(s): Weiren Lin En-Chao Yeh1, Hisao Ito , Tetsuro Hirono, Wonn Soh,Chien-Ying Wang , Kuo-Fong Ma , Jih-Hao Hung , and Sheng-Rong Song
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.2.379(TCDP)

 • Keywords: Stress measurement, Anelastic strain recovery, Core-based method, Chelungpu fault, Taiwan Chelungpu-fault Drilling Project

Additional Info

 • Author(s): Pei-Ling Wang, Li-Hung Lin , Hon-Tsen Yu , Ting-Wen Cheng , Sheng-Rong Song ,Li-Wei Kuo , En-Chao Yeh, Weiren Lin , and Chien-Ying Wang
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.2.395(TCDP)

 • Keywords: Taiwan Chelungpu Drilling Project, Microbial community, Cultivation, Metabolism

Additional Info

 • Author(s): Taishi Okamoto, Yutaka Ikegami, and Kazuya Kokubo
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.3.547(T)

 • Keywords: Strain seismogram, Love wave, Phase velocity

Additional Info

 • Author(s): Jeen-Hwa Wang and Ming-Wey Huang
 • DOI:

  10.3319/TAO.2007.18.3.567(T)

 • Keywords: Seismic radiation energy, Corner frequency,Finite frequency bandwidth limitation

Additional Info